Ge alla barn samma möjligheter

14.10.2017 kl. 08:57
I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik.
Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.

- Risken är uppenbar att ojämlikheten ökar bland barnen och byråkratin ökar där behovsprövning sker i kommuner som gått inför dessa försämringar, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

 

- Det är viktigt att de kommuner som inte godkänt försämringarna håller fast vid detta också i framtiden. Och att kommuner som tillåtit dessa försämringar omprövar sitt beslut. Forskning visat entydigt att en god småbarnspedagogik har positiva effekter på skolframgången långt upp i tonåren. Därför är det viktigt att kommunerna inte tillåter försämrade förutsättningar för en god småbarnspedagogik.

 

Nylander talade på lördag på Sydkustens landskapsförbunds seminarium om föräldrars delaktighet inom småbarnspedagogiken.

Mikaela Nylander

SFP om interpellationen: Vi delar oron – men har egna verktyg för att lösa problemen

SFP deltar inte i den interpellation som på fredag lämnas in av Sdp, De gröna och Vänsterförbundet. SFP kommer däremot att lämna en egen misstroendekläm under interpellationsdebatten och rösta för misstroende mot regeringen.
Svenska riksdagsgruppen
idag kl. 09:57
61246_t.jpg

Trygga tillgången till svenskspråkiga barnledare 

Barnledarutbildningen på svenska i södra Finland upphör i och med att yrkesskolan Prakticum inte längre får utbilda barnledare. Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslutet
Mikaela Nylander
igår kl. 14:01
61242_t.jpg

Brexit ger möjlighet för egen åländsk EU-parlamentsplats

Statsminister Juha Sipilä gav igår eftermiddag sin upplysning om aktuella EU-ärenden till Riksdagen. I den efterföljande debatten påtalade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström behovet av en åländsk europaparlamentsplats och påminde riksdagen och regeringen om en tidigare framställning till riksdagen i ärendet år 2006 samt regeringen Vanhanens principbeslut från år 2009
Mats Löfström
igår kl. 11:41
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets