Anna-Maja Henriksson

riksdagsledamot, SFP:s ordförande
Kontaktuppgifter

tfn 09- 432 3113

gsm 050-512 2377

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.anna-maja.fi

Assistent
Vilhelm Forss
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4113

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets