Nu skapar vi förutsättningar för Finland att förnya sig

16.06.2023 kl. 10:52
Regeringssonderare Petteri Orpo meddelade på torsdagen 15  juni att ett förhandlingsresultat har nåtts.

I de sju veckor långa regeringsförhandlingarna deltog förutom Samlingspartiet även Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna. 


Svenska folkpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp samlades till möte tidigare under fredagen och beslöt att godkänna en regeringsmedverkan.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kan konstatera att kompromisser behövts göras av alla för att Finland nu ska få en ny regering. Att balansera ekonomin med 6 Mrd är ett tufft jobb vilket innebär svåra beslut men Henriksson säger att SFP är beredd att ta ansvar för att rädda det finländska välfärdssamhället. I helhet har man försökt ta i beaktande att ingen ska drabbas oskäligt mycket.

– Vi vill skapa förutsättningar för Finland att förnya sig och bli ett ännu mer attraktivt land att bo och investera i. Den här regeringens mål är 100.000 nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Vi gör inte nedskärningar i skolan.Istället satsar vi 200 miljoner extra för att stärka den grundläggande utbildningen. Satsningar ska även göras inom vården för att förkorta vårdköerna. Jämställdhetsarbetet ska fortsätta. Vi främjar också de språkliga rättigheter genom att fortsätta att genomföra de åtgärder som finns Nationalspråkstrategin. 

– Anmärkningsvärt är även att Sametingslagen nu förs till riksdagen före utgången av år 2023. Detta skulle inte ha skett utan SFP:s insats, säger Henriksson.

Detta regeringsprogram för Finland framåt, uppmuntrar till arbete och företagsamhet och garanterar att servicen även i fortsättningen finns nära medborgarna. 

– Vi kan konstatera att förslaget till regeringsprogram innehåller många för SFP viktiga skrivningar, säger Henriksson. 

I förslaget till regeringsprogram finns betydande satsningar som sporrar till arbete och höjer sysselsättning. Även regeringens skattepolitik kommer att locka till investeringar. Vi förnyar arbetsmarknaden med t.ex. lokala avtal, förnyar socialskyddet och främjar arbetskraftsinvandring, vilket är viktigt med tanke på företagens verksamhetsförutsättningar.

Vi fortsätter med de klimatåtagandena som Finland förbundit sig vid. Vi ser möjligheterna med den gröna omställningen och förbinder oss till de målsättningar som finns i klimatlagen. Vi stärker Finlands energisjälvförsörjning på ett hållbart sätt genom att främja den gröna omställningen. 

För att förkorta vårdköerna och råda bot på de akuta problemen inom social- och hälsovården satsar vi på den preventiva vården, utvecklar FPA- ersättningarna och fäster större vikt på arbetsvälmåendet. Vi vill använda oss av alla aktörer; privata, offentliga och tredje sektorn och satsar på användningen av servicesedlar. Dessutom ökar vi nybörjarplatserna inom vårdutbildningen, på båda nationalspråken. 
Inom vården satsar vi även på mentalvårdstjänster, utvecklar lågtröskelmottagningar för unga och inför en terapigaranti för barn och unga. För att åtgärda bristen på psykoterapeuter görs en del av psykoterapiutbildningen avgiftsfri.

Finlands framgång bygger på tillgången till välutbildad arbetskraft. I förhandlingsresultatet finns betydande satsningar på utbildning, forskning och innovation. Satsningar ska göras från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen. Finland ska tillbaka till världstoppen när det kommer till utbildningen.

I en osäker tid satsar vi på vårt försvar samtidigt som vi stärker den inre säkerheten. Vi höjer antalet poliser i Finland till 8000. Vi riktar även tilläggsresurser för att garantera en fungerande rättskedja.

Finland är ett stort land och därför är det viktigt att vår infrastruktur såsom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är i skick. I förslaget till regeringsprogram finns en rad väsentliga infrastruktursatsningar i hela landet och i alla starka SFP områden. Dessutom bevarar vi det nuvarande nätverket av flygfält.

Vi fortsätter utveckla och främja Ålands självstyrelse i gott samarbete med landskapet Åland. Denna regering kommer även att driva en ambitiös europapolitik. De historiskt täta kontakterna till Sverige poängteras kanske nu starkare än någonsin. 

Förslaget till regeringsprogram och fördelningen av ministerportföljer mellan partierna presenterades på fredag 16 juni på Ständerhuset. Svenska folkpartiet får inledningsvis 3 ministrar i den nya regeringen. SFP:s ministerportfäljer är Undervisningsminister, Europa- och ägarstyrningsminister och Motions-, idrotts- och ungdomsminister. 

 

 

Anna-Maja Henriksson
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets