Vargpolitiken ett steg mot rätt riktning

20.09.2022 kl. 11:28
Jord- och skogsbruksutskottet har idag gett sitt utlåtande om medborgarinitiativet gällande stamvårdande jakt av varg. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som är medlem i utskottet, ser med goda ögon på slutresultatet. 

Utgående från medborgarinitiativet föreslår utskottet bland annat att regeringen bör arbeta för att loven beviljas i så pass god att eventuella besvär inte förhindrar genomförandet av åtgärden. Vidare föreslår man att riksdagen förutsätter att bestämmandet av referensvärdet av antalet vargar inte grundar sig enbart på genetik, utan även säkerhet, sociala faktorer samt jaktkulturen. Här borde man också titta närmare på hur frågan hanteras i Sverige. 


- Jag är glad över utskottets utlåtanden, och över hur medborgarinitiativets behandling har framskridit i utskottet. Om plenum godkänner vårt betänkande, tar vår vargpolitik ett steg mot rätt riktning. Många utmaningar återstår fortfarande, men vi går en bit framåt, säger Norrback. 
Anders Norrback
SFP, Nylands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets