Postens prissättning hotar mediemångfalden och drabbar särskilt Hufvudstadsbladet

01.04.2022 kl. 13:40
Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om postens prissättning och risken för minskad mediemångfald i huvudstadsregionen.

I januari 2021 blev det klart att Posten och mediehuset Sanoma tecknat ett distributionsavtal för tidig utdelning av dagstidningar som täcker hela huvudstadsregionen och som sträcker sig till år 2029.


– Detta avtal utesluter i princip alla realistiska möjligheter att söka alternativa leverantörer för tidig utdelning. I praktiken betyder det att alla mediehus - stora som små - har att leva med att Posten är det enda distributionsalternativet i huvudstadsregionen till och med år 2029. Konsekvensen är att mindre tidningar blir att betala ett högre pris per utdelad dagstidning, vilket är helt bakvänt, säger Biaudet.

– Dessutom har posten stora problem med utdelningen i huvudstadsregionen. Det är inte bara en eller två gånger man blivit utan sin morgontidning. I längden kan det betyda minskade prenumerationer, vilket också hotar mediemångfalden, konstaterar Biaudet. 
Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets