En fungerande vård kräver satsningar 

20.08.2021 kl. 14:54
Svenska riksdagsgruppen och SFP presenterade idag 20 teser om en bättre vård och omsorg i Finland. Teserna identifierar de utmaningar som Finland står inför inom vården. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi ser initiativet som mycket viktigt och betonar att åtgärderna för att trygga en tillräcklig vårdpersonal måste göras i snabb takt. 

- Framtidens vårdbehov kommer att öka i och med den åldrande befolkningen. Vi måste se till att vi har utbildad vårdpersonal som talar både finska och svenska, och som trivs på sitt jobb. Satsningar måste göras för bättre ledarskap och konkurrenskraftiga löner. Barn, ungdomar och familjer måste vara i fokus och tyngdpunkten läggas framför allt på rådgivningar och annan förebyggande vård, säger Rehn-Kivi.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för att tackla problemen och bland annat lågtröskeltjänster som chattar och annan service som riktas till unga och unga vuxna, speciellt inom psykvården, vill SFP se mera av. Rehn-Kivi betonar också att skolorna behöver ett tillräckligt antal psykologer och kuratorer för att elevvården ska kunna förstärkas. I synnerhet då de nya välfärdsområdena skapas är det viktigt att kontakten mellan skolorna och elevvården är smidig. Utöver det måste också tredje sektorns roll inom vården uppmärksammas. 

- Kultur och idrott har en enorm inverkan på vårt välmående och det är viktigt att vi garanterar finansieringen för tredje sektorns verksamhet. Tredje sektorn har också en betydande roll i uppfyllandet av vårdgarantin, säger Rehn-Kivi. 

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets