Sysselsättningsgraden måste höjas

28.06.2021 kl. 16:03
Riksdagen har idag fört en responsdebatt om planen för de offentliga finanserna.

I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att höja sysselsättningen och av en växande ekonomi för att trygga välfärdsstatens funktioner.


- För att höja sysselsättningsgraden är det viktigt att regeringen ännu under denna period ger propositioner om att underlätta tillgången av utländsk arbetskraft, att man i verkställandet av vårdreformen också fokuserar på att främja psykisk hälsa, och att man underlättar de partiellt arbetsföras situation i samband med socialskyddsreformen, säger Rehn-Kivi.

Svenska riksdagsgruppen gläder sig över att arbetet för att öka forskning, utveckling och innovationsverksamhet satt igång. Med tanke på ekonomin är det viktigt att Finland klarar sig också internationellt.

I anförandet betonade Rehn-Kivi att vi måste stävja statens skuldsättning och att arbetet med att få kommunernas ekonomi i skick påbörjas.

- Många kommuner har länge kämpat med arbetsmängden och ökande social- och hälsovårdskostnader. Nu då social- och hälsovårdskostnaderna överförs till välfärdsområdena har kommunerna möjlighet att fokusera på de andra viktiga uppgifterna och på en hälsosam ekonomi, säger Rehn-Kivi.

Svenska riksdagsgruppen betonar att satsningar bör göras på bland annat rättsvården, växande skillnader i inlärningen, ökande psykiska problem och långsamma myndighetsbeslut. Totalskattegraden får ändå inte öka utan fokus måste sättas på att hitta hållbarare lösningar.  
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets