Vårdreformen måste fås i mål

01.06.2021 kl. 15:00

Riksdagen har idag fört en interpellationsdebatt om den kommande vårdreformen. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande försvarade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) reformen och betonade att den nu föreslagna modellen är avsevärt mycket bättre än de tidigare förslagen.

  • Det är ingen hemlighet att finansieringsfrågan har varit svår för SFP. Men finansieringsbasen är nu mångsidigare tack vare partiet. Modellen tar bättre hänsyn till utmaningarna i de växande regionerna, tvåspråkigheten, samerna och skärgårdens ställning, säger Rehn-Kivi.

Den nu föreslagna modellen omfattar ett tak för nedskärningarna, både på kommunnivå och inom välfärdsområdet och kommunerna kompenseras för förlusterna. Med tanke på hela Finlands befolkning och ekonomi är reformen nödvändig.

  • Nästan alla internationella kreditvärderingsinstitut anser att strukturreformer är nödvändiga för att Finlands kreditvärdighet ska bestå. En uppmaning att slutföra reformen finns också i nästan alla rekommendationer som hänför sig till den ekonomiska politiken. Rekommendationerna från till exempel kommissionen och Europarådet omfattar social- och hälsovården regelbundet, säger Rehn-Kivi.
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets