Satsningar på företagsamhet behövs

26.05.2021 kl. 13:59
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar företagens roll i arbetet för att stärka tillväxt, välfärd och sysselsättning både nationellt och i kommunerna.

- Företagen har den drivkraft som behövs för att bygga upp vårt välfärdssamhälle. Vi ska fokusera på åtgärder, både på nationell och på lokal nivå, som stärker företagens verksamhetsförutsättningar. Det skapar i sin tur tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter, säger minister Blomqvist.

Enligt Blomqvist är satsningarna på företagsamheten särskilt viktiga i och med coronapandemin, som slagit hårt mot många branscher.

- På kort sikt är kostnadsstödet nödvändigt för att hjälpa lönsamma företag genom krisen. För SFP är det samtidigt viktigt att den kommande företagsstrategin, som regeringen kommer att presentera senare i år, långsiktigt stärker vårt lands företagarklimat, säger minister Blomqvist. Det här behovet fanns redan före pandemin.

- Den allra viktigaste åtgärden också för företagen är att vi så snart som möjligt ska kunna öppna upp samhället igen, på ett hälsosäkert sätt. Reglerna måste vara rättvisa och konsekventa. Speciellt nu inför sommaren behöver företag klarhet om vilka regler som gäller under de närmaste månaderna, avslutar Blomqvist.

Thomas Blomqvist
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets