God ekonomi kräver rätta prioriteringar

19.05.2021 kl. 16:54
Riksdagen har idag fört remissdebatt om planen för de offentliga finanserna för åren 2022–2025.

Finland har ett tryggt och fungerande samhälle som har betydelse för att kunna locka investeringar och utländsk arbetskraft. Vi har förnybara råvaror och är ett välutbildat folk. En stor global efterfrågan på digitalt kunnande och avancerad miljöteknologi, är en stor fördel för Finland. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att det finländska ekonomiska utgångsläget generellt är gott.

SFP anser att regeringen prioriterar rätt då man inte skär i social- och hälsovårdens och skolorna anslag då budgetramen balanseras år 2023 och anser det också viktigt att resurserna för rättsvården inte skärs ned. En högre sysselsättningsgrad är ändå A och O.

I gruppanförandet lyfte Rehn-Kivi upp den mentala ohälsan som drabbar allt fler mänskor, inte minst efter coronapandemin.

  • Psykisk ohälsa är för tillfället den största orsaken till att en mänska blir arbetsoförmögen och den kostar samhället miljarder årligen. Att prioritera den mentala hälsan är en oersättligt viktig satsning på det mänskliga välbefinnandet men också en nödvändig investering som på sikt stärker både ekonomin och sysselsättningen, säger Rehn-Kivi.
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets