Mer debatt om utbildningspolitiken behövs 

05.05.2021 kl. 14:30

 

- Vi behöver mer diskussion och debatt om utbildningspolitiken – på alla nivåer. Världen förändras i rasande takt och utbildningen ska vara steget före. Genom att hålla frågorna aktuella kan vi bäst garantera att målsättningarna också blir konkret verklighet.

Det underströk riksdagsledamot Mikko Ollikainen i riksdagens debatt om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse. Svenska riksdagsgruppen och SFP anser att det är bra att småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samlas till en tydlig helhet - den lagreform som redogörelsen talar om behövs. Ollikainen betonar att den snabba utvecklingen inom arbetslivet och digitaliseringen förutsätter nya verksamhetssätt och strukturer på alla utbildningsnivåer.

- Kontinuerligt lärande och ett nära samarbete mellan arbete och kompetensutveckling – det är det enda som ger ett tillräckligt omställningsskydd för individer och samtidigt konkurrensfördelar för företag. I många avseenden tvingas vi alla tänka om kring lärande, säger Ollikainen.

I redogörelsen finns konkreta visioner hur Finland ska utvecklas som ett tvåspråkigt samhälle.

– Vi välkomnar programmet för att utveckla undervisningen i finska respektive svenska som andraspråk. Här ska man se de båda inhemska språken som möjligheter och komma ifrån onödigt tvångstänkande. Att Undervisnings- och kulturministeriet nu får en person med ansvar för den svenskspråkiga utbildningen är väldigt viktigt, säger Ollikainen. 

Mikko Ollikainen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets