Riksdagen befäster kvinnoorganisationernas anslag

11.12.2020 kl. 12:33
Finansutskottet har i sitt betänkande slagit fast att statsstödet till kvinnoorganisationerna befästs vid 918 000 euro.

- Jag är särskilt glad att vi har tryggat verksamhetsmöjligheterna för Kvinnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS och Monika-Naiset på samma nivå som förra året. Deras arbete är helt nödvändigt för jämställdhetsarbetet i Finland. Vi har en regering med världens mest ambitiösa jämställdhetsprogram. För att förverkliga dess målsättningar behövs även stora insatser från kvinnoorganisationerna – jämställdhet föds inte av sig själv, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. 


- Vi har även arbetat hårt för att öka anslag för bekämpningen av våld mot kvinnor och för flera skyddshemsplatser. Vi är glada för ökade anslag även om det finns mycket kvar att göra, konstaterar Biaudet.

 
Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets