Bra kompletteringar i riksdagsbehandlingen av budgeten

11.12.2020 kl. 12:26
Riksdagen har behandlat statsbudgeten för nästa år och gjort vissa tillägg gällande olika enskilda projekt. Finansutskottet beslöt i dag om de slutliga budgetmedlen.

- Viktiga trafikprojekt är till exempel belysningsarbetena på stamväg 51 och förbättringen av Fagervikvägen.  Stamväg 51 är en mycket livligt trafikerad väg med rätt mycket tung trafik och belysningen har en mycket viktig roll för att förbättra trafiksäkerheten. Fagervikvägen har länge varit i ytterst dåligt skick med hål i beläggningen vilket utgjort en klar säkerhetsrisk. Förbättringsprojekt av den här typen har också en positiv klimatinverkan då trafiken löper smidigare, påpekar minister Thomas Blomqvist.


- Speciellt nu under coronakrisen har hemuttryckningarna och våldet mot kvinnor ökat. De tillägg som nu gjorts för att trygga och förbättra verksamheten på mödra- och skyddshemmen, för förverkligandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor och för till exempel Brottsofferjouren är aktuella och angelägna just nu, säger Blomqvist.

- De här tillskotten till budgeten är bra kompletteringar. Många av de här frågorna är sådana vi gemensamt jobbat länge för och jag är glad över, att vi nu fått ett bra förhandlingsresultat, säger Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
Thomas Blomqvist
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets