Finland kan bli toppnation inom energiforskning

01.12.2020 kl. 14:32
Det är viktigt att fokusera på projekt som uttryckligen aktiverar även privata investeringar i forskning, utveckling och innovationer

Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt på tisdagen.

- De offentliga anslagen kan ha en avgörande inverkan då man beslutar om de viktigaste projekten och därmed om arbetsplatserna koncentreras till exempelvis Kina, USA, Italien eller Finland, säger Strand.

I sitt gruppanförande betonade Strand vikten av att styra användningen av EU-finansieringen på framtiden, energi- och miljöteknik och innovationsverksamhet.

- Framtidsutskottet har i olika sammanhang understrukit att Finland måste målmedvetet sträva efter en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå. Dessa marknader är så enorma att Finland har alla möjligheter att få till stånd ny export – som ger arbetsplatser och välfärd – värd tiotals miljarder. Samtidigt hjälper vi världen att konkret uppnå klimatmålen i Parisavtalet, konstaterar Strand.

Han tog världens miljövänligaste kombinerade passagerar- och fraktfartyg som beställts av Vasa stad och Umeå kommun som ett utmärkt exempel på en lyckad offentlig satsning.

- Enbart byggnadsskedet sysselsätter i Raumo direkt cirka tusen manarbetsår, tillverkningen av komponenter är till cirka 85 procent inhemsk, men – viktigast av allt – fartyget fungerar som företagens och forskarnas gemensamma laboratorium och utvecklingsplattform. Globalt handlar det om den finländska marin-, energi- och miljöteknologins skyltfönster, som garanterat för sin del har bidragit till att bara i Vasa är på gång nya privata industriella exportinriktade investeringar värda över en miljard euro. Dessa aktörer har naturligtvis partners, underleverantörer och forskningssamarbete runt om i hela Finland, säger Strand.

Joakim Strand
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets