Alla barn har rätt till ett gott liv och en tro på framtiden

20.11.2020 kl. 15:07
Idag den 20 november är det barnkonventionens dag. Dagen firas för att uppmärksamma barnens välmående och för att påminna om FN:s konvention om barns rättigheter.

Konventionen påtalar att alla barn är jämlika, att barnets bästa ska prioriteras vid allt beslutsfattande, att barnet har rätt till ett gott liv och att barnets åsikter ska beaktas. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt att Finland hör till världens barnvänligaste länder, men ännu finns det utrymme för förbättring.

- Alla barn ska ha rätt till omvårdnad, kärlek, trygghet, till att få leka, till att ha vänner, gå på dagis och i skola. Men det finns också att alltför många barn som inte har det bra, som blir illabehandlade eller förbisedda. Samhället har ett större ansvar då föräldrarna inte klarar av vardagen, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi betonar den förebyggande verksamheten där rådgivningen, dagvården och skolan har en viktig roll. Speciellt under kristider är de preventiva åtgärderna viktiga. Coronapandemin har visat att de vardagliga rutinerna och den trygghet deltagande i dagvård och skolgång ger är avgörande särskilt för barn och unga från svårare hemförhållanden. 

- Att satsa på förebyggande åtgärder och tidigt ingripande är effektiva sätt att förhindra att barn marginaliseras. Utslagning kan gå i arv från en generation till nästa, men vi kan förhindra det genom att ge barnfamiljer tillräckligt stöd, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets