Välkommen debatt om jakt på den vitkindade gåsen. 

15.10.2020 kl. 21:48
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläds över att medborgarinitiativet om den vitkindade gåsen behandlas i riksdagens plenum.

-Det är ett viktigt ämne som nu kommer till behandling i riksdagen. Enligt Birdlifes statistik har beståndet på vitkindade gäss mer än fördubblats under de senaste tio åren. Det råder ingen tvekan om att den kraftiga ökningen har blivit ett allomfattande problem för jordbrukare och markägare. Liknande problem ser vi även med andra arter, såsom skarven. 

Norrback vill fästa uppmärksamhet vid den problematik som uppstår då enskilda arters bestånd drastiskt ökar. Följderna kan orsaka betydande skador på andra arter och naturen. 

-Vi måste kunna vidta åtgärder när skyddet av enskilda arter skapar stor obalans i naturen. Här har vi beslutsfattare ansvaret att genom lagstiftningsarbetet göra det möjligt att åtgärda problemen, innan följderna blir bestående, säger Norrback.

Anders Norrback
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets