Färjetrafiken får mer pengar

09.10.2020 kl. 13:39
Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021.

- Det här är viktigt för att kunna trygga att färjetrafiken kan fortsätta på minst nuvarande nivå – och helst lite bättre, säger Bergqvist.

Medlen i budgeten ska användas till att förbättra förutsättningarna för näringslivet och pendlingstrafiken samt öka trafiksäkerheten och den dagliga framkomligheten.

- För oss i skärgården är färjorna vår livsnerv. Då den dagliga trafiken för arbetspendling, skoltransporter och varutransporter fungerar smidigt ges också vi samma grundförutsättningar som man har på fastlandet, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets