I kristid behövs realism, inte populism

30.09.2020 kl. 15:13
SFP anser det är viktigt i dagens mycket svåra och osäkra coronavirusläge vända på alla stenar för att höja sysselsättningsgraden, få fler jobb och därmed stärka ekonomin. 

– I kristid behövs realism – inte populism. Det är vi skyldiga det finländska folket. Nu behövs realistiska och genomförbara lösningar, säger riksdagsledamot Anders Norrback.


Norrback höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande interpellationsdebatten i riksdagen på onsdagen. Han lyfte fram regeringens färska sysselsättningspaket och budgetbesluten för att stärka företagandet.

– Vi enades om ett betydande energipaket där företagens elskatt sjunker till EU:s miniminivå. Regeringen går också målmedvetet fram när det gäller den gröna omställningen. Satsningar på utbildning och forskning ger här resultat både på kort och lång sikt.

– I motsats till vad oppositionen påstår innehåller höstens budgetlösning konkreta framsteg när det gäller sysselsättningen. Den så kallade nordiska modellen beräknas ge drygt tiotusen nya arbetsplatser och paketet som stärker äldre arbetstagares ställning på arbetsmarknaden ger lika mycket till.

Norrback säger att mitt i den kristid som vi genomlever lönar det sig att satsa på barnpolitik.

– Det betonar de flesta forskare, också ledande nationalekonomer. Vi har inte råd att låta barn och unga marginaliseras.
Anders Norrback
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets