Bra reform för scenkonsten

29.09.2020 kl. 19:28
Lagen uppmärksammar Svenska Teaterns ställning som svenskspråkig nationalscen.

– Regeringens förslag om att reformera statsandelssystemet för scenkonst är ytterst välkommet, kulturfältet har verkligen väntat på denna reform som sagts vara kulturfältets motsvarighet till vårdreformen. Stödet för kulturfältet blir nu mer jämlikt.
Det konstaterade riksdagsledamot Mikko Ollikainen då riksdagen på tisdagen diskuterade den nya lagen om finansieringen av landets teatrar och orkestrar.

Lagen uppmärksammar Svenska Teaterns ställning som svenskspråkig nationalscen.

– Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och med denna reform säkerställs Svenska Teaterns finansiering på en nivå som motsvarar en nationalscen. Svenska Teatern ska ses som andra nationalspråkets, svenskans, motsvarighet till Finlands nationalteater.

Ollikainen lyfter också fram att lagreformen även gör det möjligt att bevilja förhöjt stöd till teater för barn, språkliga minoriteter, specialgrupper samt turnerande teatrar.

– Kulturens roll är otroligt viktig, den höjer välfärden och minskar på marginaliseringen. Det är viktigt att även regionteatrarnas finansiering tryggas, understryker Ollikainen.

Han är medlem i riksdagens kulturutskott som ska detaljbehandla lagen om scenkonst under hösten.

Mikko Ollikainen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets