Jag gläds över att Svenska Teaterns finansiering och ställning som svenskspråkig nationalscen nu tryggas!

24.09.2020 kl. 17:17
Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och har länge I praktiken haft ställning som den svenskspråkiga nationalscenen.

Statsrådet beslöt i dag att statsandelssystemet för scenkonst reformeras. Hela paketet omfattar såväl teatrar som orkestrar i Finland och är en välkommen reform. Enligt lagförslaget tryggas också Svenska Teaterns finansiering. En ny lag om främjande av scenkonst ska ersätta den gällande teater- och orkesterlagen.

 
- Svenska Teatern i Helsingfors kan beskrivas som Finlands svenskspråkiga nationalscen, vars ställning inom det svenskspråkiga teaterfältet i många avseenden påminner om den ställning som Finlands Nationalteater har inom det finskspråkiga teaterfältet. Vi förverkligar nu regeringsprogrammets skrivelse om att Svenska Teaterns ställning och finansiering som nationell huvudscen tryggas i samband med statsandelsreformen för performativ konst, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.
 
- Det är en viktig markering för det svenska i Finland att finansieringen för Svenska Teatern nu tryggas till en nivå som möjliggör verksamhet som en nationell teater ska ha. Gediget arbete har burit frukt i denna viktiga fråga, avslutar Henriksson.
Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets