Klientavgifternas förnyande ett steg mot en rättvisare social – och hälsovård.

22.09.2020 kl. 15:09
Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om klientavgifter inom social – och hälsovården

Enligt propositionen ska bland annat sjukskötares mottagningar inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa smittsamma sjukdomar bli avgiftsfria. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

 
- Det är fint att det avgiftstaket bibehålls i klientavgiftslagen och att det utvidgas till att omfatta även den för hälsan viktiga mun- och tandvården, terapier och hemsjukvård. Förslaget underlättar också ställningen för familjer där det finns barn med stort behov av sjukvårdstjänster, då också poliklinikbesöken blir avgiftsfria, säger Rehn-Kivi.
 
Förslaget förbättrar överlag jämlikheten mellan social- och hälsovårdens klienter på olika håll i vårt land och kommunerna ska kompenseras för förlusten av inkomster genom förhöjda statsandelar.
 
- Jag är speciellt glad över att det i fortsättningen regleras om maximiavgifter inom långvarigt serviceboende och effektiverat serviceboende och om det minimibelopp för personligt bruk som klienten ska ha till sitt förfogande. Även om detta belopp skulle ha fått vara större med tanke på klientens behov och självständighet är detta lagförslag som helhet lätt att understöda, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets