Medborgarorganisationernas arbete fick sin uppskattning

16.09.2020 kl. 18:46
De otroligt viktiga medborgarorganisationernas statsfinansieringen hålls på samma nivå även nästa år.

Det beslöt regeringen på budgetrian av som avslutades idag. Det gläder storligen SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Finansministeriets ursprungsförslag visade en försämring av flera organisationers finansiering med över 30 procent.

- Medborgarorganisationerna gör ett ovärderligt viktigt jobb i vårt samhälle, vilket även märkts tydligt under coronapandemin. Deras arbete är ett fint komplement till de offentliga tjänsterna som gäller förbättrande av människors välmående och dessutom utför medborgarorganisationerna det oftast ekonomiskt mångfalt effektivare, säger Mikko Ollikainen.

Bakgrunden är att tipsbolaget Veikkaus får mindre inkomster. Dessa medel finansierar en stor del av idrott, kultur, ungdom, forskning samt social och hälsovårdsorganisationers verksamhet.

Nästa års statsbudget visar ett underskott på över 10 miljarder euro. En del av underskottet beror på åtgärder som härrör till Covid-19.

- Vi är just nu i en speciell situation då vi inte vet hur världsekonomin kommer att utvecklas. Samtidigt kan inte skuldsättningen fortsätta öka på samma sätt som den gör nu. Därför var det otroligt viktigt att regeringen nu förde fram olika åtgärder som ökar på sysselsättningen. Hjulen ska vara i rullning, vi måste se till att företag vågar investera och anställa i framtiden, säger Ollikainen

- Kommuner har det mycket tufft nu. Ännu i år och nästa år stöds kommuner med 1,45 miljarder euro, bland annat i form av höjning av samfundsskattedelen och ökade statsbidrag. Bra även att betydande medel, 450 miljoner euro, riktas till åtgärder som minskar på vårdskulden som uppkommit på grund av Covid-19, annars kan bieffekterna av coronan bli förödande, säger Ollikainen.

Bland många detaljer i regeringens budgetförslag finns skrivningar som stöder hållbart resande, bland annat närturism i naturen.
- Här finns en skrivning om att förbättra tillgängligheten och igenkännandet av världsnaturarv i vårt land. I klartext handlar detta om Kvarkens världsnaturarv, en mycket bra skrivning för turismen i Österbotten.

Mikko Ollikainen
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets