Bra att social- och hälsovårdsministeriet kommit med klara besked.

26.08.2020 kl. 13:27
Bra att social- och hälsovårdsministeriet äntligen kommit med klara besked då man konstaterar att kryssningar fortsättningsvis inte kräver karantän så länge man inte gått i land i Sverige.

Efter flera veckor av förvirring kring regelverket meddelade social- och hälsovårdsministeriet idag tydligt vad som gäller. Ingen karantän kommer heller i fortsättningen krävas om man varit på kryssning med en passagerarfärja.

- Jag är glad att man nu äntligen tydligt kommunicerat vad som gäller i frågan så att man skingrar osäkerheten. Eftersom medborgare är duktiga på att följa rekommendationer, vilket är en bra sak, är det också oerhört viktigt med klara och tydliga direktiv, säger Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström.

- Därför har det också varit mycket olyckligt med denna förvirring och att det tagit flera veckor av frågor från rederier, medborgare, politiker och media innan någon med säkerhet kunnat svara på vilken linje som faktiskt gäller i just detta ärende. Så kan det bara inte vara, säger Löfström.

Osäkerheten fick genast konsekvenser för rederierna och turistföretagare på Åland som fått avbokningar trots att de inte fått några nya direktiv. Ingen information hade heller publicerats via officiella kanaler på ministeriets, THL:s eller gränsbevakningsväsendets hemsida.

- Mig veterligen har man inte kunnat konstatera någon smittospridning från ombord på fartygen i Sverigetrafiken under sommaren. Rederierna har arbetat hårt med rutinerna och det har varit tryggt på fartygen. Nu är dessutom coronaläget i Sverige dramatiskt mycket bättre än i juni. Därför skulle det ha varit ologiskt att införa stängare rekommendationer än tidigare eftersom rekommendationerna uppenbarligen varit tillräckliga också i en mycket värre fas av pandemin. Dagens besked är välkommet, säger Löfström.

Löfström har varit i mycket aktiv kontakt med social- och hälsovårdsministeriet samt regeringen under denna tid av oklarhet som startade den 3 augusti.

- Det är viktigt att generellt påminna om att coronapandemin är långt ifrån över och att det är avgörande att alla fortsätter agera ansvarsfullt som hittills. Det är ändå viktigt att det hela tiden finns klara motiv och en nödvändighet för varje begränsande åtgärd eftersom det har en konsekvens och en kostnad. Just därför är det avgörande att direktiv är klara, tydliga och väl underbyggda. Här finns rum för förbättring och det är viktigt att man ser över rutinerna så att den här typens osäkerheter alltid ska kunna undvikas, säger Löfström.

Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets