Mångsidiga satsningar ger framtidstro

10.06.2020 kl. 14:59
Regeringens rekordstora tilläggsbudget skapar förutsättningar för tillväxt och därmed på sikt även balans i statsfinanserna. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om den fjärde tilläggsbudgeten på onsdagen

- Vi har en tilläggsbudget som ger direkt stöd för att människor ska klara sig ur krisen. De restriktioner som införts för att hindra spridningen av coronaviruset har haft negativa konsekvenser bland annat för barn och ungas välbefinnande och jämlikhet. Nu görs satsningar på hundratals miljoner euro för att stödja barnens och ungas välmående. Det inkluderar bland annat stödåtgärder på alla utbildningsstadier från småbarnspedagogik till gymnasier samt yrkesskolor, högskolor och universitet, säger Strand.
 
Strand välkomnar även tilläggsbudgetens massiva infrastrukturpaket och stödet till kommunerna.
 
- Kommunerna har haft det tufft till följd av coronakrisen och kommunerna kompenseras nu för sina minskade skatteintäkter. Förutom satsningarna på nya infrastrukturprojekt, är det utmärkt att vi nu även satsar på basvägnätet, kollektivtrafiken och på att bygga ut cykellederna. Fungerande infrastruktur är en grundförutsättning såväl för en fungerande vardag som för näringslivets konkurrenskraft, konstaterar Strand.
 
I sitt gruppanförande betonade Strand vikten av satsningar på framtiden, forskning och innovationer.
 
- Bland annat synergier inom energiteknologiindustrin med producenter av battericeller med hög förädlingsgrad skapar en betydande mervärdespotential för Finland. Finland måste målmedvetet sträva efter att bli en drivande kraft för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknologi utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå, avslutar Strand.

Joakim Strand
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets