Snabba insatser för att stöda barn och unga behövs

09.06.2020 kl. 16:00
Det underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi i riksdagens responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2021–2024

 

 

– Snabba insatser behövs för att stöda de barn och unga som blivit efter i skolarbetet eller mått dåligt i samband med skolstängningen. Regeringens satsningar på barn och unga görs för att misstagen på 1990-talet inte får upprepas.

 

Det underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi i riksdagens responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2021–2024. Hon höll svenska riksdagsgruppens gruppanförande där hon underströk att de ekonomiska utsikterna till följd av coronakrisen avsevärt skiljer sig från förra höstens förväntningar om en stabil, dock avtagande tillväxt.


– Stöden till företag, bidragen till de permitterade och till kommunerna är alla nödvändiga för att vi ska komma upp på fötter igen. Både på nationellt, men också på europeiskt, plan behöver vi stimulera ekonomin med välriktade och vältajmade åtgärder som också påskyndar den gröna omställningen som pågår i ekonomin, säger Rehn-Kivi.

 

I anförandet betonade Rehn-Kivi även Svenska riksdagsgruppens vilja att stärka den offentliga ekonomin genom satsningar på en finansiellt hållbar social- och hälsovårdsreform, på förebyggande åtgärder, på utbildning och forskning, samt på en övergång till klimatmedvetna ekonomiska lösningar.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets