Återhämtningsfonden behövs både för ekonomin och klimatkrisen

04.06.2020 kl. 18:19
Coronapandemikrisen är en kris som inte kan stoppas genom att bygga nya murar i Europa, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. För att lösa den behövs gemensamma satsningar på tillväxt och återhämtning, framhåller hon.

– En kris är alltid en möjlighet. Återhämtningsfonden erbjuder en möjlighet för Europa att få igång den europeiska ekonomin, och samtidigt styra investeringarna till hållbarhet. Vi tacklar vi två utmaningar på en gång, både den ekonomiska krisen och klimatkrisen.

Eva Biaudet höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i aktualitetsdebatten om EU:s återhämtningsfond på torsdag.

– SFP anser att en fond för tillväxt och återhämtning behövs, men vi bedömer att bidragsdelen borde vara mindre och lånedelen större, eftersom det ger tydligare incentiv för att pengarna ska användas rätt. Viktigt är också att betona att fonden skapas för denna kris. 
Den får inte bli en fortgående mekanism. Det handlar alltså om att åtgärda den djupdykning i ekonomin som coronaviruset har gett upphov till.

– Kommissionens ansvar är att övervaka att medlen används i enlighet med våra klimatmål, att konkurrenskraften ökar och sysselsättningen förbättras, samt att paketet stärker våra rättssamhällen och europeiska värderingar, säger Biaudet.

Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets