Löfström och Bergqvist kräver internationell lösning för isolerade sjöfarare

28.05.2020 kl. 12:57
Uppskattningsvis ett hundratal finländska besättningsmedlemmar är strandade runtom i världen, i så väl Amerika som i Asien, på utländskt flaggade fartyg som på grund av coronakrisen inte får angöra hamn.

Det här bekymrar Ålands riksdagsledamot Mats Löfström och riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där man vill att Finland aktivt tar upp frågan i den internationella sjöfartsorganisationen IMO för att hitta en lösning.

 

Till följd av coronaepidemin uppskattas 200 000 besättningsmedlemmar blivit isolerade på fartyg som nu inte är i trafik.

 

  • Ovissheten om när besättningarna kan åka hem är stor och rapporter finns om besättningsmedlemmar som nu varit ombord flera månader efter att det var tänkt att de skulle mönstra av. För varje dag som går blir situationen allt mer ohållbar, säger Löfström.

 

  • Det är inte försvarbart att hålla besättningen som fångar på sin arbetsplats. Det är ett allvarligt problem som måste lösas internationellt, säger Bergqvist

 

Eftersom antalet finländare bara är ett hundratal i jämförelse med de 200 000 som det berör globalt är det viktigt att konstatera att det här är ett internationellt problem och att det finns begränsade verktyg Finland kan använda eftersom fartygen inte är under finländsk flagg.

 

Löfström och Bergqvist efterlyser därför internationellt samarbete och att man hittar en lösning på problemet genom Internationella sjöfartsorganisationen IMO, det formella FN-organet för sjöfarten.

Sandra Bergqvist och Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets