Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen är en prioritetsfråga!

12.02.2020 kl. 15:01
Riksdagen för idag remissdebatt om personaldimensionering inom äldrevården.

Som ett konkret sätt att förbättra servicen föreslår regeringen en bindande minimidimensionering på 0,7 för omsorgspersonal i enheter med heldygnsomsorg. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt förslaget.


- En bättre, mänskligare och välresurserad äldreomsorg var en viktig valfråga för mig och nu förverkligas den högre personaldimensioneringen med 0,7 vårdare per vårdbehövande. Det kommer att kosta, men detta är en hög prioritet för SFP och de andra regeringspartierna, säger Rehn-Kivi.

I dimensioneringen ska klienternas vårdbehov alltid beaktas i första hand. Arbetsfördelningen mellan de anställda ska också göras klarare bland annat i fråga om stödtjänster. Enligt förslaget ska antalet anställda gradvis och målinriktat ökas. På så sätt kan vi balanserat trygga en tillräcklig vårdpersonal och dess finansiering. 

- I och med fler vårdare kommer också arbetstempot indirekt att bli lugnare, personalens välbefinnande ökar och personalen kommer också att ha tillräckligt med tid att verkligen vara tillsammans med de äldre. För att allt detta ska lyckas kommer vi att behöva flera utbildningsplatser men också en attitydändring, en större uppskattning av det viktiga arbetet inom äldreomsorgen och ett helhetstänk i ledarskapet, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets