Jämställdhet främjar sysselsättningen

30.01.2020 kl. 16:20

Denna vecka har diskrimineringsombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen i ett gemensamt uttalande fäst uppmärksamheten vid hur diskriminering har en negativ effekt på sysselsättningen. Enligt Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, måste arbetet för jämställdhet och jämlikhet gå hand i hand med arbetet för sysselsättningsmålen.

– Fortfarande finns många som inte får jobba i den mån de vill och kan, på grund av fördomar och diskriminerande strukturer. Jämställdhet och jämlikhet är en människorättsfråga och en viktig pusselbit i arbetet för att främja sysselsättningen, säger Blomqvist.

En av de vanligaste formerna av diskriminering gäller visstidsanställningar som inte förlängs i samband med en graviditet eller familjeledighet, eller att den anställdas arbetsuppgifter har förändrats under familjeledigheten.

– Graviditets- och föräldraledighetsdiskriminering är fortfarande alldeles för vanligt och drabbar särskilt kvinnor. Regeringen ska stärka lagstiftningen så att graviditet och familjeledigheter inte inverkar på ifall en visstidsanställning förlängs. Regeringen utreder också hur anställningsskyddet för dem som återgår till arbetet efter familjeledighet kan stärkas, säger Blomqvist.

Under våren färdigställs också regeringens jämställdhetsprogram, som omfattar flera åtgärder för att främja jämställdhet på arbetsmarknaden samt inom övriga samhällssektorer.

minister Thomas Blomqvist
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets