Gör inte partipolitik av barnen i al-Hol

17.12.2019 kl. 15:06

– När vi diskuterar de cirka 30 barnen och tio kvinnorna från Finland som hålls i IS-lägret al-Hol i Syrien bör vi utgå från vår grundlag och FN:s konvention om barnens rättigheter. Det finns ingen annan hållbar grund att utgå från.

Det underströk riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) i interpellationsdebatten om al-Hol på tisdagen.
 

– Tyvärr har barnen i al-Hol blivit en inrikespolitisk fråga. Det visar denna interpellation. Vi borde akta oss för att göra partipolitik av en sak då liv och död står på spel.
 

Eva Biaudet betonar att FN:s barnkonvention är bindande.
 

– Finland måste följa sina internationella förpliktelser. Vi ska i varje situation ha barnets bästa som utgångspunkt, också när det gäller barnens relation till sina mammor. Det finns faktiskt inte spelrum att göra andra bedömningar.
 

Biaudet uppmanar också medierna att se sitt ansvar i rapporteringen.
 

– Det är mycket oroväckande att sekretessbelagda handlingar läcker från Utrikesministeriet och andra instanser, som omfattas av de mest strikta säkerhetsarrangemang. Överlag undermineras förtroendet för politiken när den offentliga diskussionen får nytt bränsle av läckor och rykten av olika slag. Här har också journalisterna ett ansvar och de bör naturligtvis alltid idka källkritik.

 

Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets