Stark nordisk stämpel på tilläggssatsningarna

13.12.2019 kl. 09:08

- Förutom många viktiga anslag till organisationer som gör viktigt förebyggande arbete så har tilläggssatsningarna i budgeten även en mycket stark nordisk prägel. De resurser vi kanaliserar till Finsk-Svenska handelskammaren och exportandelslaget Viexpo bidrar direkt till att stärka handelsrelationerna mellan i synnerhet Finland och Sverige.

Norden har en framträdande roll i vårt regeringsprogram och personligen gläder dessa beslut mig även genom arbetet inom Nordiska rådet och som ordförande för Kvarkenrådet. Jag gläds även mycket över satsningarna på Ung Företagsamhet, konstaterar riksdagsledamot Joakim Strand (sfp).
Joakim Strand
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets