Biaudet välkomnar anslag för språkkurser i svenska inom vård- och omsorgsarbete i Helsingfors

12.12.2019 kl. 13:43

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) gläds av att riksdagens finansutskott föreslår ett ökat anslag på 200 000 euro för att förbättra kunskaperna i svenska inom vårdbranschen i Helsingforsregionen. Social- och hälsovårdsministeriet kan nu bevilja särskilda medel för språkkurser och andra åtgärder, för att råda bot på svenskkunnig personal.
 
- Bristen på svenskspråkiga vårdare t.ex. inom hemvården är ingen nyhet. Endast 15 procent av dem som ville ha hemvård på svenska hade fått det, visade  Helsingfors stads enkät. Det är tydligt att utbudet inte alls svarar efterfrågan, säger Eva Biaudet.

Justitieombudsmannen har krävt att social- och hälsovårdsverket vid Helsingfors stad skrider till åtgärder för att säkra de språkliga rättigheterna  inom hemvården.  Behovet att rekrytera personal med kunskap i svenska är akut i Helsingfors.

- Erfarenheten visar att det inte finns tillräckligt många som ansöker till svenskspråkig utbildning för att personalbehovet ska kunna fyllas. Vi behöver göra  vårdarbetet mer attraktivt i allmänhet.  Därtill behövs olika åtgärder för att lösa bristen på svenskspråkig personal. De flesta har läst sin skolsvenska men många upplever att de ändå inte klarar sig i arbetet på svenska. Här finns alltså en stor potential på att förkovra kunskaperna i svenska, åtminstone till en bättre nivå. Vi i SFP är övertygade om  att det finns en efterfrågan för språkkurser även bland personer med invandrarbakgrund.

Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets