Norrback gläder sig över tilläggsfinansieringen till jordbruket och fiskerihushållningen

12.12.2019 kl. 13:41

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är otroligt nöjd över att lantbruksrådgivningen beviljas 1,8 miljoner i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott. Även yrkesfiskarna får ett tilläggsanslag på 50 000 euro.

- Satsningarna på lantbruksrådgivningen och yrkesfiskarna var väldigt bra. Av finländaren vill 75 procent äta mer fisk. Yrkesfiskarna behöver allt stöd de kan få för att vi också i framtiden ska kunna erbjuda konsumenterna inhemska fiskprodukter, säger Norrback.

I samband med budgetbehandlingen skjuter riksdagen medel för olika ändamål som anses viktiga. Norrback är även nöjd över att 4H-verksamheten och byaverksamheten fick höjda anslag

Anders Norrback
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets