Finland ger bistånd till det globala vaccinationsarbetet

12.12.2019 kl. 13:40

Riksdagens finansutskott är klart med sitt betänkande om statsbudgeten för nästa år. I det föreslås nu för första gången anslag till vaccinalliansen Gavi som en del av biståndsbudgeten. Vaccinalliansen är världens största inköpare av vaccin och kan genom den stora volymen ge fattiga länder tillgång till vacciner för ett avsevärt lägre pris än på den öppna marknaden. Gavi fungerar som en ansvarig samarbetsplattform för stater, företag och organisationer samt läkemedelsindustrin och forskningsinstitutioner. Alla nordiska länder förutom Finland har tidigare givit regelbundna bidrag till vaccinalliansen.

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som deltagit i budgetbehandlingen i finansutskottet står bakom initiativet. Hon är också ordförande för riksdagens vaccingrupp.

- Vaccinering av småbarn mot de vanligaste barnsjukdomarna är speciellt viktigt i utvecklingsländer där täckningsgraden annars skulle förbli mycket låg. Vaccinering hör till de mest kostnadseffektiva sätten att främja hälsa och välmående för både de vaccinerade barnen, deras familjer och hela samhället de lever i. Att investera i vaccin i utvecklingsländer är en utmärkt biståndsåtgärd och genom att stöda GAVI bidrar Finland till det globala utvecklingsarbetet för att eliminera farliga sjukdomar och dess följder. Jag är glad att Finland nu följer de andra nordiska ländernas exempel, säger Rehn-Kivi. 

GAVI har sedan det grundades vaccinerat redan 760 miljoner barn och räddat miljontals liv. Riksdagen röstar om budgetmotioner och godkänner regeringens propositioner om statsbudgeten nästa vecka.  

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets