Biaudet gläder sig över Migrationsverkets beslut att behandla på nytt cirka 500 asylansökningar

22.11.2019 kl. 19:58

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet gläder sig för Migrationsverkets beslut att ta cirka 500 asylansökningar på nytt i behandling.

‑ Jag är väldigt nöjd över Migrationsverkets beslut. Även i andra länder har exceptionellt många ansökningar behövts korrigeras via besvär eller ny behandling, konstaterar Biaudet.

Migrationsverkets beslut är en reaktion på Europeiska människorättsdomstolens beslut. Domstolen konstaterade förra veckan att Finland brutit mot artikel 2 och artikel 3 i europeiska människorättskonventionen om rätt till liv och förbud mot tortyr då Finland nekade asyl för en irakisk man och skickade honom tillbaka till Irak. Mannen sköts ihjäl tre veckor efter att han återvänt till Irak.

‑ Principen om non-refoulment är absolut och ska skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning då deras liv eller frihet är i fara. Att äventyra denna princip är oacceptabelt.

Redan 2018 visade studien, som gjorts av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo Akademis människorättsinstitut och diskrimineringsombudsmannen, att Migrationsverket skärpt sin linje om asyl för irakiska medborgare på ett sätt som inte har stöd i lagen.

-Vi har länge krävt granskning av besluten på grund av vad denna utredning visade.

Eva Biaudet
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets