Ge rätt till studiehandledning i ett år efter nian

21.03.2019 kl. 13:44
Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket. Utgångspunkten måste vara att ingen lämnas utanför.

En god och tillräcklig studiehandledning på alla stadier blir allt viktigare för allt fler ungdomar. Studiehandledningen bör utvecklas och resurserna ska säkras.

– Som alldeles ny åtgärd föreslår jag att nästa regering utreder hur studiehandledarna i grundläggande utbildningen på bästa sätt skulle kunna ges en skyldighet att följa med den unga i exempelvis ett års tid efter nian. Detta för att säkerställa att alla unga får en studieplats på andra stadiet, en läroavtalsplats, rehabilitering eller går vidare till tiondeklassen, säger Nylander.

– Resurser för det här ändamålet bör anvisas. Vi vet att det mest kritiska skedet för många unga är just efter nian och genom att studiehandledarna skulle ges en möjlighet att stöda, hjälpa och handleda också en tid efter avslutad skolgång skulle många unga få det stöd de så väl behöver av en bekant person. Samarbete med olika instanser som jobbar med ungdomar behövs. Vi införde nyligen denna skyldighet för gymnasiernas del och det skulle vara minst lika viktigt att kunna hjälpa unga också efter nian, påpekar Nylander.

Mikaela Nylander
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets