Nya attityder och spelregler behövs när arbetet förändras

04.03.2019 kl. 13:12

Själva arbetet håller på att förändras och det kommer in flera anställningsformer som avviker från det traditionella.

– Det förutsätter förändringar i lagstiftningen, i socialskyddet, men också i våra attityder, betonar riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP).

Hon efterlyste nytänkande på fem olika områden i riksdagens debatt om framtidsutskottets betänkande om arbetet.

– Vi måste få en genomgripande reform av familjeledigheterna som ger jämställda möjligheter. Arbetslivet måste reformeras så att vi för dialogen ned till arbetsplatserna och fattar besluten mer lokalt. Socialskyddet bör förnyas så att det bättre beaktar egenföretagare och frilansare, vars antal hela tiden växer.

Vidare lyfte Rehn-Kivi utbildningens och forskningens betydelse för att få fram en trovärdig klimatpolitik.

Hon uttryckte också sin oro för den hjärnflykt som pågår.

– I Finland finns många unga som åker utomlands för att studera och som bestämmer sig för att stanna utomlands. Det finns många orsaker till det. Det kan vara att arbete utomlands ger mera i handen efter skatt än i Finland. Det kan vara att en familj som bor utomlands har svårt att hitta en bostad till rimligt pris i huvudstadsregionen. Eller det kan vara så att finländaren som bor utomlands har en livskamrat som inte får uppehållstillstånd i Finland.

– Vi måste göra allt vi kan för att utbildade och kunniga finländare återvänder till Finland och är med och utvecklar detta land, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets