Nu får det vara slut på vanvården av våra äldre

01.02.2019 kl. 10:41
Svenska riksdagsgruppen har idag tillsammans med de andra oppositionspartierna lämnat in en interpellation om äldrevården. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi ställer sig starkt bakom interpellationen.

- De senaste dagarnas nyheter om den bristfälliga äldrevården är tyvärr bara ett krus på ytan. Dagens åldringspolitik bygger på att stöda de äldre att få bo kvar hemma så länge som möjligt. Tanken är god, men tyvärr är det alltför många åldringar som trots hemvård och olika stödtjänster känner sig som fångar i sitt eget hem, otrygga och ensamma. Då ska de ha rätt att flytta till ett boende, där personalresurserna är tillräckliga, kvalitetskriterierna uppfylls och miljön är trivsam. Övervakningen av verksamheten kan inte basera sig på enbart självövervakning. De äldre ska inte hamna ur askan i elden, säger Rehn-Kivi. 

 
Finland ligger långt efter de övriga nordiska länderna i fråga om satsningar och resurser på äldreomsorgen. I Finland satsar man 1,6 procent av BNP på äldrevården. Motsvarande siffra i Sverige är 2.2. Familje- och omsorgsminister Saarikko har betonat, att en stor del av svårigheterna med köptjänsterna beror på kommunernas dåliga upphandlingskunnande och anser att de nya landskapen blir räddningen. Veronica Rehn-Kivi är inte övertygad.

- Varifrån ska alla de experter på upphandling och övervakning plötsligt dyka upp, om de inte finns nu och då de i och med valfriheten och en mängd nya privata aktörer behövs i ett betydligt större antal. Nu krävs det ordentliga resurser så att vi kan säkerställa ett tryggt och mänskovärdigt liv för våra åldringar och så att vi kommer upp till en nordisk standard i äldrevården, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets