Äldre bör kunna garanteras god vård

30.01.2019 kl. 10:51
De brister som nu uppdagats inom den privata sektorns äldreomsorg måste tas på största allvar.

- Det finns ingen ursäkt för vanvård inom äldreomsorgen. Det är helt nödvändigt att gå till botten med de missförhållanden som kommit fram nu senast hos Esperi Care. Äldre ska kunna känna trygghet dygnet runt, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

Det är samhällets uppgift att se till att de äldre får god vård, oberoende vem som ger vården.

- Vi ser att det för tillfället inte finns tillräckliga händer inom vården och vi måste uppmärksamma detta både inom de privata vårdbolagen som inom den kommunala vården. Alla har rätt till en god vård och trygg ålderdom.

- Det är oacceptabelt att man inom äldreomsorgen medvetet sparar där var det absolut inte kan sparas. Vi kan tyvärr högst sannolikt anta att det uppdagade fallet inte är det enda, säger Blomqvist.

Vårdbolagen har ett stort jobb att göra för att återskapa det förtroende som nu fått sig en mycket allvarlig törn.

- Nu krävs det äkta vilja och handlingskraft av vårdbolagen för att visa att god vård är deras främsta syfte och inte att göra största möjliga vinst på patienternas bekostnad, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets