Satsa på grundfinansiering och långsiktighet inom utbildningen

25.01.2019 kl. 18:00
Det finns bara en utväg och det är att vi igen satsar på grundfinansieringen av vår utbildning

− Under senare år har vi upplevt en ödesdiger trend, vår skola kan inte i samma utsträckning som tidigare erbjuda alla barn samma förutsättningar, utan hemmens socioekonomiska ställning påverkar inlärningen. Om vi inte lyckas vända denna trend kommer vi tyvärr att se en helt ny typ av samhälle växa fram med växande klyftor och klasskillnader som följd, varnade riksdagsledamot Mikaela Nylander då hon deltog i en paneldebatt ordnad av Finlands Svenska Lärarförbund, FSL på Educamässan.


− Varningsklockorna ringer när 11 procent av dem som lämnar grundläggande utbildningen inte har de kunskaper eller färdigheter som behövs för att skaffa sig ett yrke, säger Nylander. Samtidigt är många uppgivna och stressade över att gymnasiet men framför allt yrkesutbildningen består av för mycket självstudier.

− Det finns bara en utväg och det är att vi igen satsar på grundfinansieringen av vår utbildning. Samtidigt är det viktigt att vi garanterar långsiktighet och helhetstänkande, säger Nylander. Projekten som avlöser varandra är helt enkelt för splittrade och slitsamma.

− Riktade satsningar på trestegsstödet, elevvården, studiehandledningen och på närundervisning krävs nu för att vi ska kunna vända på skutan. Det finns inga genvägar, konstaterar Nylander.
Mikaela Nylander
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets