Regeringen lovar se på möjligheten till periodisering av inkomster från stormfälld skog i stormen Alfridas spår.

10.01.2019 kl. 17:44
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström lyfte idag upp stormen Alfridas skador på Åland under riksdagens direktsända frågetimme där hela regeringen är på plats samtidigt.

Löfström föreslog möjligheten för skogsägare att få periodisera den inkomst man får av den stormfällda skogen så att man inte drabbas dubbelt, först av stormen och sedan av beskattningen.

 

- Finansminister Petteri Orpo lovade, på regeringens vägnar, att man noggrant ska titta på saken och det förslag om periodisering jag förde fram, säger Mats Löfström.

 

I en sådan modell skulle inkomsten, utan att skatt tas ut, kunna sparas för att användas till plantering, röjning och skogsarbete under kommande år, något som innebär kostnader. Det kommer sannolikt ta många år innan nästa avverkning för många skogsägare kan göras normalt.

 

- Det är så klart inget löfte att det blir så här, men det är så bra vi kan få det just i nuläget. Regeringen har nu lovat att noggrant se på den här möjligheten, vilket gläder mig, säger Löfström.

 

Löfström kommer följa upp saken inom kort i ett separat möte med jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, samt i uppföljande diskussioner med finansminister Orpo.

 

Jord- och skogsbruksminister Leppä var också närvarande vid dagens frågetimme, men Orpo besvarade Löfströms fråga eftersom det gällde beskattning.

 

Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets