67155.jpg

Höjning av kundavgifter bestraffar de mest utsatta

09.01.2019 kl. 17:30
Riksdagen diskuterar idag regeringens lagförslag om kundavgifter i social- och hälsovårdsreformen.

- Mindre bemedlade personer, barnfamiljer och pensionärer med låga inkomster kommer att få det extra tungt om de nya kundavgifterna blir verklighet, säger social- och hälsovårdsutskottets medlem och SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Riksdagen diskuterar idag regeringens lagförslag om kundavgifter i social- och hälsovårdsreformen. För tillfället betalar patienten för högst tre besök hos läkare i en hälsocentral, à 20,60 euro, sammanlagt maximalt 61,80 euro per år.  Alternativt kan man ha en årsavgift på 41,20 euro som täcker alla läkarbesök på en hälsocentral oberoende av hur många gånger man anlitar läkaren.

- Nu föreslår regeringen att avgiftsgränsen slopas och kvar blir endast engångsavgiften på 20,60 euro per besök. Med andra ord, om du går till läkaren en gång per månad kommer räkningen i fortsättningen att vara 247,20 euro per år. Det är en enorm kostnadsökning, säger Rehn-Kivi.

Höjningen av kundavgifter kommer i praktiken att drabba de mest utsatta.

- Samtidigt som regeringen höjer på de årliga läkaravgifterna har vi över 300 000 vårdavgiftsräkningar som går till utmätning varje år. De som är mest utsatta i vårt samhälle kommer att få det ännu svårare, säger Rehn-Kivi.

- Det har funnits och kommer att finnas en möjlighet att nedsätta eller efterskänka klientavgifter om de hotar personens förmåga att klara sig på egen hand. I praktiken har detta skett ytterst sällan. SFP har föreslagit att man skulle införa ett gemensamt kostnadstak för klientavgifter, resekostnader och läkemedel. Det borde ha gjorts nu i denna revidering av kundavgiftslagen, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets