Höjning av kundavgifter bestraffar de mest utsatta

09.01.2019 kl. 17:30
Riksdagen diskuterar idag regeringens lagförslag om kundavgifter i social- och hälsovårdsreformen.

- Mindre bemedlade personer, barnfamiljer och pensionärer med låga inkomster kommer att få det extra tungt om de nya kundavgifterna blir verklighet, säger social- och hälsovårdsutskottets medlem och SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Riksdagen diskuterar idag regeringens lagförslag om kundavgifter i social- och hälsovårdsreformen. För tillfället betalar patienten för högst tre besök hos läkare i en hälsocentral, à 20,60 euro, sammanlagt maximalt 61,80 euro per år.  Alternativt kan man ha en årsavgift på 41,20 euro som täcker alla läkarbesök på en hälsocentral oberoende av hur många gånger man anlitar läkaren.

- Nu föreslår regeringen att avgiftsgränsen slopas och kvar blir endast engångsavgiften på 20,60 euro per besök. Med andra ord, om du går till läkaren en gång per månad kommer räkningen i fortsättningen att vara 247,20 euro per år. Det är en enorm kostnadsökning, säger Rehn-Kivi.

Höjningen av kundavgifter kommer i praktiken att drabba de mest utsatta.

- Samtidigt som regeringen höjer på de årliga läkaravgifterna har vi över 300 000 vårdavgiftsräkningar som går till utmätning varje år. De som är mest utsatta i vårt samhälle kommer att få det ännu svårare, säger Rehn-Kivi.

- Det har funnits och kommer att finnas en möjlighet att nedsätta eller efterskänka klientavgifter om de hotar personens förmåga att klara sig på egen hand. I praktiken har detta skett ytterst sällan. SFP har föreslagit att man skulle införa ett gemensamt kostnadstak för klientavgifter, resekostnader och läkemedel. Det borde ha gjorts nu i denna revidering av kundavgiftslagen, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets