Åland behöver en klumpsumma som motsvarar Ålands befolkning idag, inte Ålands befolkning år 1995

18.12.2018 kl. 12:18
Riksdagen inledde igår slutbehandlingen av statsbudgeten för nästa år. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström betonade i debatten behovet av att komma vidare med arbetet att höja avräkningsgrunden till Åland, så att den beaktar Ålands befolkning som vuxit snabbt.

- Ålands befolkning har de senaste 20 åren vuxit i dubbelt så snabb takt som hela landets. Det gör att de offentliga utgifterna på Åland växer för att ta hand om en större befolkning, men utan att Ålands offentliga intäkter växer i samma takt på grund av dagens ekonomiska självstyrelsesystem. Det här är ett strukturellt problem, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.


De skattskyldiga på Åland betalar skatt till staten på precis samma grunder som skattskyldiga i övriga delar av landet. Med dagens ekonomiska självstyrelsesystem får Åland tillbaka en grundfinansiering, en avräkning på 0,45 % av statens samlade intäkter, oberoende av vad Åland betalar i skatt. Sedan systemet trädde i kraft år 1995 har Ålands befolkning dock vuxit från 0,49 % av hela landets till att idag utgöra över 0,53 % av hela landets befolkning. Den ekonomiska avräkningen är dock oförändrad.
 
- En ändring av systemet har begärts av Åland i många år. Åland vill fortsätta växa, skapa nya företag och vara med och utveckla ekonomin, vilket är bra för hela landet, men för det krävs rättvisa förutsättningar. Om Åland inte skulle ha en hög sysselsättning på över 80 % och en arbetslöshet på mindre än 4 % skulle Åland idag vara i en ekonomisk kris, säger Löfström.

- Ålands goda sysselsättningsläge gör Åland till goda skattebetalare. Åland har de senaste 23 åren, alltså så länge dagens system varit i kraft, exempelvis i medeltal betalat drygt 0,64 % av landets samlade förvärvsinkomstskatter varje år. Åland har varit och är en god skattebetalare, säger Löfström.

Svenska riksdagsgruppen föreslår i en budgetmotion att man höjer avräkningen till Åland från 0,45 % till 0,48 %, något som handlar om 15 miljoner euro per år, för att motsvara den befolkningstillväxt Åland har haft.
 
- Den här höjningen av grundfinansieringen till Åland behövs för att beakta Ålands befolkningstillväxt. Om budgetmotionen skulle godkännas skulle saken kunna justeras redan nästa år i väntan på att det nya system, som diskuterats i samband med revisionen av Ålands självstyrelselag, kan behandlas, säger Löfström.
Mats Löfström
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets