Vårdreformen blir dyr

18.12.2018 kl. 08:20

 

Enligt SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppfyller inte regeringens vårdreform regeringens egna målsättningar om att stävja ökningen av vårdkostnaderna.

- Regeringen borde vakna upp till verkligheten. Varför driver regeringen envist framåt en reform som kommer att leda till en kostnadsökning upp till en miljard euro. Är det inte nu på tiden att erkänna att man gjort en felbedömning, säger Henriksson.

- Det enda som regeringen lyckats med inom social- och hälsovården  under denna valperiod är nedmonteringen av vårt sjukhusnätverk. Regeringen har förbjudit enkla dagskirurgiska operationer vid de mindre sjukhusen som inte hör till ett universitets sjukhusområde. Detta har enbart medfört förlängda köer och en försämring av patientsäkerheten. Jag är förvånad att just Centern har varit den drivande motorn bakom centraliseringen.


Anna-Maja Henriksson talade i riksdagens responsdebatt om nästa års budget.

 
Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Egentliga Finland
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets