63360.jpg

Arbetet för psykisk hälsa måste prioriteras i ramrian

07.04.2018 kl. 12:11
SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppmanar regeringen att i ramrian fatta beslut om utarbetandet av ett nationellt program för mental hälsa.

- Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader för samhället årligen. Trots det har den psykiska hälsan tyvärr ändå blivit i skymundan i vårdreformen, säger Henriksson.

 

Henriksson påminner också om att den s.k. Saari arbetsgruppens nyligen utgivna rapport om ojämlikhet lyfter upp den svaga och regionalt ojämlika tillgången till mentalvårdstjänster.

 

- Varje människa som lider av psykisk ohälsa är en individuell tragedi för mycket. Varje euro som investeras i arbetet för psykisk hälsa betalar sig själv tillbaka mångfalt, både ur en mänsklig och nationalekonomisk synvinkel. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa.

 

- Främjandet av den mentala hälsan förbättrar även förutsättningarna för sysselsättning. Också därför skulle det vara motiverat att regeringen i ramrian vidtar åtgärder för att förstärka arbetet för psykisk hälsa.

Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets