61446.jpg

Som bildningsstat borde vi höja blicken

05.12.2017 kl. 13:39
Anna-Maja Henriksson på riksdagens jubileumsplenum:

– Vi har nu, liksom under självständighetsåret 1917 och de svåra år som följde, orsak att försvara det öppna rättssamhället. Finland är ett land som kan vara stolt över sin historia, sin kultur och sin tvåspråkighet.

Det framhöll SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson på riksdagens högtidliga jubileumsplenum på tisdagen. Hon underströk att Svenska riksdagsgruppen vill se Finland som en bildningsstat som höjer blicken.

– Vi ska inte vända oss inåt, utan vi ska vara ett land som visar respekt för alla medborgare och medborgargrupper. Finland behövs i sin brobyggarroll – i Norden, kring Östersjön, i Europa och globalt.

 

Henriksson betonade SFP:s linje med fortsatta satsningar på en god utbildning för unga.

– Vi behöver större jämställdhet mellan kvinnor och män, också i arbetskarriärerna. Vi behöver ett samhällsklimat som uppmuntrar till framsteg, som i alla lägen är mänskligt, inkluderande och positivt.

– Det är med ödmjuk tacksamhet vi får komma ihåg alla dem som varit med och byggt det Finland vi nu firar. Tack vare tidigare generationers uppoffringar har vi fått ett välfärds-Finland i arv, och vårt uppdrag är att föra det vidare så att också nästa generation får bo i ett av världens bästa länder, sade Henriksson.

Anna-Maja Henriksson
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets