60705.jpg

Ge alla barn samma möjligheter

14.10.2017 kl. 08:57
I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik.
Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.

- Risken är uppenbar att ojämlikheten ökar bland barnen och byråkratin ökar där behovsprövning sker i kommuner som gått inför dessa försämringar, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

 

- Det är viktigt att de kommuner som inte godkänt försämringarna håller fast vid detta också i framtiden. Och att kommuner som tillåtit dessa försämringar omprövar sitt beslut. Forskning visat entydigt att en god småbarnspedagogik har positiva effekter på skolframgången långt upp i tonåren. Därför är det viktigt att kommunerna inte tillåter försämrade förutsättningar för en god småbarnspedagogik.

 

Nylander talade på lördag på Sydkustens landskapsförbunds seminarium om föräldrars delaktighet inom småbarnspedagogiken.

Mikaela Nylander
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets