Finland behöver framtidstro!

04.10.2020 kl. 06:53
Regeringens årliga budgetria gick av stapeln för ett par veckor sedan. Den här budgetrian var på många sätt exceptionell. På bordet låg inte enbart statsbudgeten för 2021 utan även viktiga beslut gällande bl.a. sysselsättning. Dessutom fortsätter coronakrisen att sätta världen och Finland i obalans.

Nästa vecka publiceras statsbudgeten i sin helhet och då kommer också varje minister att presentera sitt eget ministeriums budgetförslag för riksdagen. Jag kommer att presentera justitieministeriets budget. Vi kommer att stärka bl.a. domstolarnas, åklagarnas samt ekonomi- och skuldrådgivningens finansiering. Budgetförslaget innehåller också positiva nyheter för Jakobstadsregionen. Vi får återkomma till det när förslaget i sin helhet offentliggörs.

 

I statsbudgeten för 2021 håller vi oss till budgetramarna, förutom när det gäller direkta coronarelaterade utgifter. Kommunerna och sjukvårdsdistrikten får därför betydande tilläggsstöd. Kommunernas ekonomi har lidit av coronaepidemins framfart, vilket också gäller många österbottniska kommuner. Kommunernas andel av samfundsskatten höjs med 12 procent och även statsandelarna för 2020 och 2021 höjs betydligt. Genom extra stöd till sjukvårdsdistrikten vill vi också säkerställa att alla får den vård som de behöver, samtidigt som det ska finnas tillräckligt mycket pengar för coronatestning och vaccin.

 

Den som vuxit upp med havet vet att dimman kan vara betydligt värre än stormen. När sikten är närmare noll, ja då vågar du inte heller ta några risker. Du blir försiktig och stannar helst på stället tills det lite lättar. Om hjulen stannar i ekonomin, ja då stannar hela skutan Finland. Därför är det viktigt att minnas att en höjd sysselsättning, en stark export och näringslivets konkurrenskraft är centrala förutsättningar för att vi ska trygga vår välfärd. Vi behöver ett gynnsamt företagsklimat och en förutsägbar beskattning som ger stabilitet och framtidstro åt våra företag. Jag är glad att hela regeringen i samband med budgetrian förband sig till detta. Vårt beslut att sänka elskatten för industrin till EU:s miniminivå förstärker företagens konkurrenskraft och är ett viktigt näringspolitiskt beslut.

 

Just nu lever vi i en tid då många är permitterade och fabriker stänger. Vi får ändå inte nedslås. Vi har alla möjligheter att förnya Finland. Vi behöver vara modiga och våga göra strukturella reformer. Ur en kris kan det också komma något gott. Om en arbetsplats kan säkras genom större möjligheter till lokala avtal så borde det rimligtvis ligga i allas intresse att söka sådana lösningar. Därför har jag nu efterlyst ett tidsbundet försök med lokala avtal i hela Finland. Självfallet ska arbetstagarnas rättigheter också säkras i ett sådant försök.

 

Vårdreformen är även den återigen högaktuell. För mig och SFP är det fullständigt klart att vi inte kan godkänna finansieringsmodellen såsom den såg ut nu under utlåtanderundan. Vårdreformen ska göras för att trygga människors rätt till vård och omsorg. Här i våra regioner har vi satsat på vården och vi borde inte bestraffas för detta. Modellen som den nu är skulle innebära betydande nedskärningar i Österbotten. Hur vi löser vårdreformens finansiering behöver ännu diskuteras på djupet inom regeringen.

Anna-Maja Henriksson