Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

04.12.2019 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz

Ärade talman,

För en tid sedan träffade jag en frontveteran som berättade hur han drogs in i kriget. Han var med sin kompis i juni 1941 och cyklade runt Meikko sjö i Kyrkslätt. Killarna fick punktering och medan de i solskenet stod och lappade cykelringen drog några bombplan på hög höjd förbi. De förstod att fortsättningskriget hade börjat. Pojkarna trampade hem till Helsingfors och några dagar senare berättade frontveteranen at han anmälde sig som frivillig vid garnisonen i Tusby. Eftersom han var minderårig hade han förfalskat sina papper för att säkert bli antagen.

När jag besökte ett åldringshem i Kristinestad fick jag höra en annan berättelse. Gunnar hade deltagit i en strid i Finska viken. När ön blev övertagen av ryska soldater försökte han simmandes fly till en närbelägen holme. Han tillfångatogs och tillbringade de följande åren av sitt liv i Sibirien. 

När han flera år senare återvände kände hans mor inte igen honom. 

Dess två ungdomar återvände efter kriget till vardagen. Efter dessa upplevelser i bagaget var de tvungna att försöka återanpassa sig till ett vanligt liv. Det är omöjligt för oss att förstå vad det måste ha betytt.  

Höjningen av frontveterantillägget från 50 till 125 euro i månaden är en viktig handräckning åt dessa män och alla andra frontveteraner. Och jag är glad för den enhällighet som finns här i riksdagen för denna åtgärd. Vi vill på detta sätt konkret hedra veteranåldersklassens insatser för att försvara Finlands självständighet.

Vi som är yngre har förstås svårt att föreställa oss vilka uppoffringar det handlade om. Och många av oss har förfäder eller släktingar som fick sätta sitt liv till. 

Ärade talman,

Finland är ett land som kan vara stolt över sin historia. Det är med ödmjuk tacksamhet vi får komma ihåg alla dem som varit med och byggt det Finland vi denna vecka firar på självständighetsdagen.

I detta nu betalas frontveterantillägget till drygt 8 000 personer, och det är skäl att notera att cirka hälften av dem som får tillägget är män och hälften är kvinnor, för sina insatser under kriget. Höjningen kommer alltså både män och kvinnor till del. Viktigt att jämställdheten förverkligas också när det gäller frontveteranerna.

SFP och svenska riksdagsgruppen välkomnar på allt sätt denna lagmotion. Genom denna åtgärd vill vi önska frontveteranerna och hela Finlands folk en glad och värdig självständighetsdag.

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

30.09.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

10.06.2020 kl. 15:27

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

06.05.2020 kl. 14:57

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

17.12.2019 kl. 11:00

Regeringen Rinnes regeringsprogram

11.06.2019 kl. 21:09

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

23.04.2019 kl. 08:50

Interpellation om läget i äldreomsorgen

06.02.2019 kl. 15:00